Aktualności

30 stycznia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt: Najlepsze praktyki z opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard"Zatrudnienie Fair Play".

Publikacja stanowi podsumowanie projektu "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", którego głównym celem była poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez: opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego standardu "Zatrudnienie Fair Play" (standardu ZFP) za pomocą innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia aktywności zawodowej wśród pracowników 50+.

Więcej informacji: www.zostanmentorem.pl

9 stycznia 2015 r.

Informacja o wyborze oferenta

W związku z ogłoszeniem dot. wyboru oferty na o podanie ceny, składu (w tym opracowania graficznego) i druku publikacji dot. projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, otrzymaliśmy 3 oferty od:

Lp.Nazwa podmiotu
1.Digital Media Sp. z o.o., ul. Garczyńskiego 4c, 64-920 Piła, NIP: 764-22-93-214
2.Creative Group Polska S.C., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, NIP: 548 26 62 540
3.NoLimits Polska, ul. Genewska 21, 03-940 Warszawa, NIP: 118 14 48 962

Po dokładnym zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

4.Digital Media Sp. z o.o., ul. Garczyńskiego 4c, 64-920 Piła, NIP: 764-22-93-214

która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi formalne, zgodną z przedmiotem zamówienia i będącą najtańszą z otrzymanych ofert.

15 grudnia 2014 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny, składu (w tym opracowania graficznego) i druku publikacji dot. projektu "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

4 grudnia 2014 r.

W budynku przy ulicy Al. Jerozolimskie 87 (sala 504, V piętro), w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Tym razem nasz panel odbył się w ramach spotkania "Jak zdobyć przewagę konkurencyjną: pozyskiwanie klienta, coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi", a przedstawiciele Instytutu wystąpili w roli prelegentów.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

19 września 2014 r.

W restauracji Kafe Zielony Niedźwiedź, przy ul. Smolnej 4 w Warszawie, o godzinie 12:00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Tym razem nasz panel odbył się w ramach spotkania "Jak znaleźć i utrzymać dobrego pracownika?", a przedstawiciele Instytutu wystąpili w roli prelegentów.

Wstęp na panel "Zatrudnienie Fair Play" był bezpłatny.

18 września 2014 r.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie, przy Pl. Jana Pawła II 6 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

List zapraszający

Program spotkania

30 lipca 2014 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie o godz. 11:00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem. Spotkanie odbyło się w ramach debaty pt.: "Jak walczyć z korupcją i przestępczością w biznesie? Kodeksy etyczne i polityka sygnalistów na świecie".

6 czerwca 2014 r.

W Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, przy ul. Sokołowskiej 161 w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników w różnym wieku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Szczegóły:

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

23 maja 2014 r.

W dniach 22-23 maja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Fundacji Nowe Horyzonty” przy ul. Bobrowiecka 9 odbyły się drugie warsztaty pt. „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie”.

Więcej informacji:

16 maja 2014 r.

W dniach 15-16 maja, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Fundacji Nowe Horyzonty" przy ul. Bobrowiecka 9 odbyły się warsztaty pt. "Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie".

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Więcej informacji:

13 maja 2014 r.

W dniach 13-14 maja w Centrum Konferencyjnym Muranów przy ul. Anielewicza 6, w Warszawie odbyło się IV Forum Młodych Przedsiębiorców i WARP 2014.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG była Partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Więcej informacji na stronie http://minnowacyjni.pl

9 maja 2014 r.

W Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Kolejne spotkanie: Siedlce - 6 czerwca 2014

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

www.zostanmentorem.pl

10 kwietnia 2014 r.

W Hotelu Książę Poniatowski, przy ul. Wąskiej 12 b w Łazach koło Warszawy odbyło się czwarte z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy na kolejne spotkania:

 • Legionowo – 9.05.2014, Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11
 • Siedlce – 6.06.2014, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

21 marca 2014 r.

W Centrum Edukacji (GRUPA ORLEN), przy Al. F. Kobylińskiego 25 w Płocku odbyło się trzecie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy na kolejne spotkania:

 • Łazy k. Warszawy – 10.04.2014, Hotel Książę Poniatowski, ul. Wąska 12b
 • Legionowo – 9.05.2014, Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11
 • Siedlce – 6.06.2014, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

14 marca 2014 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu odbyło się drugie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowo-promocyjnych poświęconych aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy na kolejne spotkania:

 • Płock – 21.03. 2014, Centrum Edukacji (Grupa Orlen), al. F. Kobylińskiego 25
 • Łazy k. Warszawy – 10.04.2014, Hotel Książę Poniatowski, ul. Wąska 12b
 • Legionowo – 9.05.2014, Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11
 • Siedlce – 6.06.2014, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

13 marca 2014 r.

WARSZTATY „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY” JUŻ W MAJU!

Serdeczne zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, w trakcie których będziecie Państwo mogli dowiedzieć się jak opracować indywidualne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa organizacji uwzględniające m.in. elementy zarządzania wiekiem, budowę programów mentoringowych, ścieżek rozwoju pracowników oraz programu transferu wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnej Platformy Internetowej „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie”.

Terminy warsztatów:
Dwudniowe warsztaty odbędą się w terminach:
15-16 maja 2014 oraz 22-23 maja 2014 r. (termin do wyboru)

Miejsce warsztatów:
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Fundacji Nowe Horyzonty”
adres: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, http://www.centrumkonferencyjne.com.pl

Więcej informacji:

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona projektu: www.zostanmentorem.pl

5 marca 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta

W związku z ogłoszeniem dot. organizacji dwóch dwudniowych warsztatów, które mają odbyć się w dniach: 15-16/05/2014 oraz 22-23/05/2014 w ramach projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” otrzymaliśmy 9 ofert od:

Lp.Nazwa oferentaNIPMiejsce realizacji szkolenia
1.Fundacja Nowe Horyzonty Warszawa521-30-19-670Fundacja Nowe Horyzonty
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
2.Instytut rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Warszawa522-238-30-56Centrum Konferencyjne Instytutu Rozwoju Biznesu
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock
3.KAR-TES Teresa Karwowska
Warszawa
526-015-08-22Dwór Konstancin
ul. Od lasu 23, Konstancin Jeziorna
4.Hotel i Restauracja RELAKS, Stanisław Niziołek
Wola Ducka, Glinianka
532-000-46-28Hotel i Restauracja RELAKS, Stanisław Niziołek
ul. Trakt Lubelski 4, Wola Ducka, 05-408 Glinianka
5.Hotel Kuźnia Napoleońska Wojciech Trzciński, Paprotnia 837-110-21-99Hotel Kuźnia Napoleońska Wojciech Trzciński
ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia
6.Holiday Park Hotel Sp. z o.o., Nadarzyn 118-192-99-57Hotel Holiday Park
ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa
7.Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Barczak
Jelenia Góra
611-172-30-58Hotel Groman, Sękocin Stary
al. Krakowska 76, 05-090 Raszyn
8.Hotel Korona Sp. z o.o.,
Warszawa
113-23-13-713Windsor Hotel Palace
Jachranka 75, 05-140 Serock
9.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Batory Sp. z o.o., Tłuszcz 762-10-30-283Hotel Batory
ul. Stefana Batorego 9, 05-240 Tłuszcz

Po dokładnym zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

1.Fundacja Nowe Horyzonty
Warszawa
521-30-19-670Fundacja Nowe Horyzonty
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod względem kosztów, warunków oraz miejsca szkolenia:

 • Koszt spotkania w dniach 15-16/05/2014: 6580,00 zł brutto
 • Koszt spotkania w dniach 22-23/05/2014: 6580,00 zł brutto
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 lutego 2014 r.

Trwa rekrutacja mikro, małych i średnich firm, które pragną poprawić relacje międzyludzkie, poprawić współpracę pracowników w różnym wieku i bezkosztowo poprawić przepływ wiedzy w przedsiębiorstwie. Zapewniamy bezpłatną pomoc ekspertów przy formułowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” przy użyciu internetowego generatora strategii. Dzięki niemu firma sama decyduje kto i w jakim tempie uczestniczy w pracach nad strategią i to bez konieczności opuszczania siedziby firmy.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorstwa należące do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt na e-mail: aszczesniak@kig.pl lub iped@kig.pl. Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu – kontakt.

21 lutego 2014 r.

Za nami spotkanie poświęcone aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem, które odbyło się 21 lutego br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Było to pierwsze z cyklu spotkań, które odbędą się na Mazowszu. Sukces pierwszego spotkania to przede wszystkim licznie przybyli goście, którzy notowali, pytali, dyskutowali i podkreślali przydatność realizowanego przez nas projektu. Wraz z naszymi Gośćmi mieliśmy okazję przekazać swoją wiedzę i spostrzeżenia mediom, które pojawiły się na naszym piątkowym wydarzeniu. Wśród nich znalazły się: Polsat News, Informacyjna Agencja Radiowa, PR I Polskiego Radia, Radio dla Ciebie, Gazeta MSP oraz portal http://www.kobieta50plus.pl/

Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy.

Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne spotkania:

 • Radom – 14.03.2014, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, ul. Rwańska 7
 • Płock – 21.03. 2014, Centrum Edukacji (Grupa Orlen), al. F. Kobylińskiego 25
 • Łazy k. Warszawy – 10.04.2014, Hotel Książę Poniatowski, ul. Wąska 12b
 • Legionowo – 9.05.2014, Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11
 • Siedlce – 6.06.2014, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

www.zostanmentorem.pl

3 lutego 2014 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji dwóch dwudniowych warsztatów, które mają odbyć się w dniach: 15-16/05/2014 oraz 22-23/05/2014 w ramach projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim”.

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

20 stycznia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania warsztatowo-promocyjne poświęcone aktywizacji pracowników 50+ i zarządzaniu wiekiem. Spotkania kierujemy do osób mieszkających i/lub pracujących w woj. mazowieckim:

 • przedsiębiorców,
 • członków kierownictwa firm i innych jednostek,
 • pracowników działów kadr,
 • pracowników, którzy ukończyli 50 lat (bez względu na charakter wykonywanej pracy).

Zapraszamy również dziennikarzy!

Spotkania są realizowane w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:

Dodatkowe informacje na temat spotkań:
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-03, (22) 630 96 21
fax: (22) 434 60 49
e-mail: iped@kig.pl
http://www.zostanmentorem.pl

16 grudnia 2013 r.

Miło nam poinformować, że podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 16 grudnia br. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" przeszedł pozytywnie etap walidacji. Projekt został zarekomendowany do realizacji III etapu.

27 listopada 2013 r.

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” został przekazany do Sekretariatu RST.

12 listopada 2013 r.

Dobiega końca testowanie platformy "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie" (platformy ZFP).

Platforma ZFP dostępna jest pod adresem: http://www.zfp.zostanmentorem.pl/

Na platformie znajdują się:

 • internetowy generator kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi;
 • interaktywna platforma e-learningowa;
 • publikacje (Podręczniki: "Standard Zatrudnienie Fair Play" oraz "Zostań mentorem", "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+” a także Podręcznik użytkownika platformy ZFP)

Z platformą ZFP możliwe staje się budowanie:

 • kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard ZFP;
 • umiejętności w zakresie tego jak zostać mentorem – człowiekiem, który ułatwia procesy adaptacji zawodowej pracowników i dzieli się doświadczeniem;
 • wiedzy o tym jak wykorzystać dobre praktyki zarządzania wiekiem do budowy współpracującej organizacji, która jest podstawą konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Korzystających z platformy ZFP szczególnie gorąco zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem użytkownika - http://www.zfp.zostanmentorem.pl/upload/podrecznik_uzytkownika_platformy_zfp.pdf

16 października 2013 r.

Informacja o wyborze oferenta

W związku z ogłoszeniem dot. trwającego od 18 września 2013 do 2 października 2013 r. naboru na ewaluatora efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", dostępnej na stronie www.zfp.zostanmentorem.pl stworzonej w ramach projektu pn: „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", nr umowy POKL.08.01.01-14-030/12, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, otrzymaliśmy 4 oferty od:

 1. LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C. z Łomży,
 2. Macieja Rudzkiego z Prudnika,
 3. MANAGEMENT Małgorzata Wlaźlak z Łodzi,
 4. Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń z Mielca.

Po dokładnym zapoznaniu się z przesłanymi ofertami oraz kwalifikacjami kandydatów na ewaluatora została podjęta decyzja o wyborze oferty przedstawionej przez pana Macieja Rudzkiego z Prudnika, który posiada najwyższe kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym w ogłoszeniu, a także wyraził zgodę na realizację zlecenia - ewaluacji efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", za kwotę przewidzianą w budżecie projektu.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 września 2013 r.

Portal Babcia Polka został Partnerem Medialnym projektu pn. projektu pn. "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Babcia Polska to portal głównie dla Pań 50+, ale także dla ich córek, mężów i synowych. Porady, zwierzenia, nowości nie tylko o kosmetykach ale nawet o samochodach. Sporo o zdrowiu, dietetyce, psychologii. Są także porady zrzędliwego dziadka - odpowiedzi na intymne pytania nurtujące czytelniczki portalu. Są wspomnienia babć o ich babciach. Jest też niemało o turystyce i sporcie, a także hobby, przepisy kulinarne, nowości w gospodarstwie domowym. Redakcja odpowiada też na pytania Czytelników. Portal tworzony jest przez emerytowanych dziennikarzy. Każdy może się pokazać, może opublikować swój tekst. www.babciapolka.pl – polecamy!!

20 września 2013 r.

Zostań Mentorem!

Przypominamy, że trwa nabór uczestników testowania platformy ZFP. Szczegółowe zasady naboru zainteresowanych do działań projektowych określono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim”.

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami rekrutacyjnymi

18 września 2013 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym poszukuje ewaluatora efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", dostępnej na stronie www.zfp.zostanmentorem.pl stworzonej w ramach projektu pn: "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", nr umowy POKL.08.01.01-14-030/12, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin przeprowadzenia ewaluacji: od 1.11.2013 do 15.11.2013 r.

Zakres prac i wymagania związane z ich wykonaniem:

I etap - analiza a. Dokumentacji projektu i jej zmian w czasie, b. Opracowanych rezultatów i ich dokumentacji, c. Ankiet z ewaluacji oraz przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami w projekcie.

II etap - sformułowanie wniosków i rekomendacji, co do ewentualnych zmian i działań korygujących w postaci raportu.

Podstawą ewaluacji będzie treść wniosku o dofinansowanie i strategii wdrażania projektu. Zostaną zastosowane następujące kryteria ewaluacji:

 • trafność (czy produkt finalny odpowiada realnym potrzebom?);
 • skuteczność (czy produkt jest skuteczny, czy jego stosowanie przynosi zakładane wyniki?);
 • użyteczność (czy wdrożenie produktu będzie skutkowało zwiększeniem szans na osiągnięcie celów wdrożenia innowacji?);
 • trwałość efektów (czy jest prawdopodobne funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu?);
 • efektywność (czy produkt przynosi zakładane efekty przy zakładanych kosztach, czy koszty te nie mogłyby być niższe, dając porównywalne efekty?).

Zakres ewaluacji będzie obejmował co najmniej: ocenę wypracowanych narzędzi, czyli zgodność ich zawartości z założonymi wytycznymi, efekty testowania: raport z testowania zawierający m.in. oceny dokonane przez użytkowników i odbiorców, podsumowanie ankiet ewaluacyjnych oraz rekomendacje zmian, a także wyniki rozmów oceniających przez sp. ds. testowania platformy z użytkownikami i odbiorcami. Dodatkowym elementem ewaluacji będą wywiady z kluczowymi członkami zespołu projektowego.

Metodą badawczą ewaluacji będzie analiza informacji na temat projektu, w szczególności zapisów dotyczących zawartości narzędzi i porównanie założeń do osiągniętych efektów w celu zidentyfikowania ewentualnych odchyleń i sformułowania zaleceń, co do podjęcia ewentualnych działań korygujących. Informacje do analizy zostaną pozyskane na podstawie weryfikacji:

 1. Dokumentacji projektu
 2. Opracowanych rezultatów i ich dokumentacji
 3. Ankiet z ewaluacji przedsięwzięć projektowych
 4. Wywiadów z kluczowymi osobami w projekcie (w tym z uczestnikami testowania).

Wymagane kwalifikacje:

 • udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy ewaluatora projektów dofinansowanych z EFS,
 • udokumentowana znajomość rozwiązań softwareowych, w tym narzędzi e-learningowych.

Zapraszamy do składania ofert zawierających CV oraz cenę brutto wymaganych prac.

Termin zakończenia naboru: 2 października 2013 r.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Tymorek
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 02, 22 630 96 21
e-mail: mtymorek@kig.pl

17 września 2013 r. - Portal www.kobieta50plus.pl Partnerem Medialnym projektu

Portal www.kobieta50plus.pl został Partnerem Medialnym projektu pn. "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Serwis społecznościowy www.kobieta50plus.pl został stworzony z myślą o dojrzałych kobietach. Rolą portalu jest zmiana stereotypowego postrzegania dojrzałych kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji. Serwis jest własnością Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA – organizacji pozarządowej, której działania mają na celu zwrócenie uwagi na sytuację starszych kobiet w Polsce oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.

30 sierpnia 2013 r.

Trwa nabór uczestników testowania platformy ZFP. Do udziału w testowaniu platformy ZFP zapraszamy pracowników 50+ z przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

więcej

Folder informacyjny

2 sierpnia 2013 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania, składu i druku ulotki informacyjnej dot. projektu pn: "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

1 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r. rozpoczął się nabór uczestników testowania platformy ZFP. Do udziału w testowaniu platformy ZFP zapraszamy pracowników 50+ z przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

więcej

8 lipca 2013 r.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" została zaakceptowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

10 czerwca 2013 r.

W ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały opracowane dwa podręczniki: „Standard „Zatrudnienie Fair Play”. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Podrecznik_Standard_Zatrudnienie_Fair_Play.pdf oraz „Zostań mentorem” - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Podrecznik_Zostan_Mentorem.pdf

Opracowano również publikację pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+” - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Raport_Dobre_praktyki_w_zarzadzaniu_wiekiem_i_zasobami_ludzkimi.pdf

Więcej informacji o publikacjach znajdą Państwo tutaj: http://www.zostanmentorem.pl/publikacje.html

Powyższe publikacje są udostępniane bezpłatnie.

29 maja 2013 r.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

13 maja 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami firm z różnych krajów, w zakresie wdrażania programów zarządzania wiekiem, zatrudniania pracowników 50+ czy wykorzystywania narzędzi e-learningowych.

Więcej informacji w newsletterze.

Newsletter projektu - maj 2013

11 maja 2013 r.

W dniach 8-11 maja 2013 r. odbyła się wcześniej zapowiadana wizyta studyjna w firmach włoskich wykorzystujących innowacyjne formy e-learningu w programach mentoringowych.

Wizyta została zorganizowana dla pracowników 50+ z woj. mazowieckiego.

20 lutego 2013 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej wraz z włoskim partnerem E.Ri.Fo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej we Włoszech!

Szanowni Państwo,

w ramach innowacyjnego projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” organizujemy bezpłatną wizytę studyjną w firmach włoskich wykorzystujących innowacyjne formy e-learningu w programach mentoringowych. Wizyta odbędzie się w dniach 8-11 maja 2013 r. w Rzymie (Włochy). Tematem przewodnim spotkania będą praktyczne sposoby wykorzystania innowacyjnych narzędzi w zarządzaniu wiekiem.

Dlatego jeśli:

 • są Państwo zainteresowani wykorzystywaniem potencjału starszych pracowników;
 • interesują Państwa nowoczesne narzędzia przekazywania wiedzy młodszym pracownikom;
 • chcą Państwo poznać włoskie firmy i dodatkowo...
 • pracują Państwo w małych i średnich przedsiębiorstwach na Mazowszu oraz...
 • mają Państwo 50 lat lub więcej*...

*pozostałe wymagania w załączonym liście zapraszającym.

zachęcamy do przesyłania do nas zgłoszeń w terminie do 20 marca br. do godziny 16.00. Jednocześnie informujemy Państwa, że w wizycie studyjnej może wziąć udział jedynie 5 pracowników z Mazowsza – w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o bardzo uważne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami rekrutacyjnymi, które przesyłamy Państwu w załączeniu. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o upowszechnienie niniejszego zaproszenia wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych pracowników Państwa firmy.

W celu dokładnego zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.zostanmentorem.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem tel. (22) 630 98 01.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
ZFP Regulamin
Formularz uczestnictwa w projekcie
Deklaracja
Oświadczenie

15 stycznia 2013 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na usługę stworzenia systemu, narzędzi i oprogramowania interaktywnej platformy e-learningowej „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie”, na której udostępnione zostaną kursy e-learningowe wspomagające proces tworzenia strategii w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” oraz tworzenie programów mentoringowych dla pracowników 50+ z wykorzystaniem technik multimedialnych w ramach realizacji projektu pt. „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
NIP: 525-15-67-362

Szczegółowe informacje

1 października 2012 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i wdrożenie innowacyjnego standardu "Zatrudnienie Fair Play" oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+. Przewidywane zakończenie projektu: 31.01.2015 r.