Zgłoś dobrą praktykę

Zapraszamy Państwa do podzielenia się dobrymi praktykami funkcjonującymi w Państwa firmach w zakresie wdrażania programów zarządzania wiekiem i wykorzystywania narzędzi e-learningowych.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Nazwa firmy:
Dane kontaktowe Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość:
Telefon: E-mail:
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie Imię: Nazwisko:
Opis działalności
Opis dobre praktyki
Rekomendacje dla innych*
* - dane nieobowiązkowe