O projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego standardu „Zatrudnienie Fair Play” oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • zbudowanie we współpracy z włoskim partnerem innowacyjnego i interaktywnego narzędzia – platformy, pozwalającej na wdrożenie w firmach programów zarządzania wiekiem i wsparcia zawodowego pracowników 50+ z wykorzystaniem nowego standardu „Zatrudnienie Fair Play” oraz na efektywne przekazywanie wiedzy i know how pomiędzy starszymi i młodszymi pracownikami, przy wykorzystaniu skutecznych i efektywnych rozwiązań z dziedziny zarządzania wiekiem wypracowanych przez partnera włoskiego;
  • zapewnienie nowych, skutecznych metod wsparcia w zakresie zarządzania karierą osób 50+ w przedsiębiorstwie poprzez opracowanie dwóch podręczników: „Standard ZFP” oraz „Zostań mentorem”;
  • zapewnienie bezpośredniego wsparcia pracownikom 50+ w pozostaniu na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie budowy strategii przedsiębiorstwa w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” oraz budowy programów mentoringowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej jako innowacyjnego narzędzia budowy strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie;
  • zmniejszenie siły oddziaływania na pracodawców stereotypów dotyczących niskiej przydatności osób starszych do pracy poprzez promocję korzyści wynikających z wdrożenia innowacyjnego standardu „Zatrudnienie Fair Play” oraz narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i wsparciu rozwoju zawodowego pracowników 50+.

Udział w projekcie jest bezpłatny!