Kontakt

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-03, (22) 630 96 21
fax: (22) 826 25 96, (22) 434 60 49
e-mail: iped@kig.pl
http://www.iped.pl

Małgorzata Tymorek – asystent projektu
tel.: (22) 630 98 02, e-mail: mtymorek@kig.pl

Współpraca z firmami, które uczestniczą w projekcie lub chcą uczestniczyć projekcie:

Anna Szcześniak – tel.: (22) 630 98 01, kom.: 509 912 351, e-mail: aszczesniak@kig.pl

Paulina Bednarz - tel.: (22) 630 98 04, kom.: 509 912 353, e-mail: iped@kig.pl

Partner:

E.Ri.Fo
Ci. ne Nomentana 402, cap 00162,
Rzym, Włochy
www.erifo.org