Publikacje

W ramach projektu zostały opracowane następujące publikacje:

Folder informacyjny

Raport "Najlepsze praktyki z opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play" pobierz

Więcej

„Standard „Zatrudnienie Fair Play”. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem”, pokazujący proces budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard ZFP obejmujący wiele praktycznych przykładów i rozwiązań stosowanych przez firmy. Podręcznik przedstawia również korzyści wynikające z wdrożenia każdego z 15 procesów obejmujących całokształt zarządzania zasobami ludzkimi. Pobierz

„Zostań mentorem” przedstawiający całokształt zagadnień związanych z mentoringiem, od roli mentora i wymagań w stosunku do tej osoby, po proces budowy programów mentoringowych jako wsparcia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Pobierz

Opracowano również publikację pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+”, w której obok szeroko opisanej sytuacji osób 50+ na rynku pracy, w tym także na Mazowszu, tendencji w tym zakresie, prezentowana jest teoria i liczne rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, studia przypadków najlepszych praktyk w tym obszarze z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz podsumowanie wywiadów pogłębionych na temat trudności we wdrażaniu zarządzania wiekiem w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Pobierz

Powyższe publikacje są udostępniane bezpłatnie.