Platforma Internetowa

W ramach projektu powstała interaktywna platforma Internetowa „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie” (wersja testowa), obejmująca nowoczesne narzędzia ułatwiające przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i programów mentoringowych na bazie Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play”, ZFP-2013, IPED (standard ZFP) i przygotowująca pracowników 50+ do roli mentora. Dzięki narzędziom oferowanym na platformie możliwe jest opracowanie kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującej całokształt relacji pracodawca-pracownik (ujętych w 15 procesach standardu ZFP) z udziałem pracowników (lub przedstawicieli pracowników) i formalne przyjęcie tego dokumentu.

Na platformie internetowej ZFP znajdują się następujące elementy:

  • Internetowy generator kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard ZFP, który jest profesjonalnym systemem zarządzania kapitałem ludzkim, i który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników danej organizacji w tworzenie jej sukcesu. Do elektronicznego narzędzia zostały włączone nowe elementy standardu podkreślające aspekty związane z zarządzaniem wiekiem. Standard ZFP uwzględniający 15 procesów jest idealnym narzędziem dla wszystkich pracodawców, którzy pragną właściwie ułożyć swoje relacje z pracownikami, w tym z grupy 50+. Generator zawiera wiele wskazówek i podpowiedzi pomagających w stworzeniu strategii odpowiedniej dla danej firmy i umożliwia tworzenie jej on-line krok po kroku według gotowego wzorca.

  • Interaktywna platforma e-learningowa, na której udostępnione są kursy e-learningowe (mentoring, coaching, przywództwo, motywacja, adaptacja zawodowa, mentor jako rzecznik interesów, zarządzanie czasem, organizacja pracy, podejmowanie decyzji oraz zarządzanie wiekiem), wspomagające przygotowanie się pracowników 50+ do roli mentorów, poszerzające ich wiedzę ogólną, a tym samym wspomagające tworzenie programów mentoringowych i ich skuteczne wdrażanie. Dzięki umieszczonemu na platformie testowi wiedzy jej użytkownicy mogą poznać swoje luki w obszarach objętych kursami i uzupełnić je poprzez zapoznanie się z zestawem kursów. Ten element wspiera także wydłużenie wieku aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez otwarcie przed nimi nowej perspektywy zawodowej, jaką jest rola mentora.

  • Trzy podręczniki: 1) Podręcznik „Standard „Zatrudnienie Fair Play”. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem.” pokazujący proces budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard ZFP obejmujący wiele praktycznych przykładów i rozwiązań stosowanych przez firmy. Podręcznik przedstawia również korzyści wynikające z wdrożenia każdego z 15 procesów obejmujących całokształt zarządzania zasobami ludzkimi. 2) Podręcznik „Zostań mentorem” przedstawiający całokształt zagadnień związanych z mentoringiem, od roli mentora i wymagań w stosunku do tej osoby, po proces budowy programów mentoringowych jako wsparcie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. 3) Podręcznik użytkownika, pokazujący krok po kroku zasady korzystania z funkcjonalności platformy i poszczególnych narzędzi.

Dodatkowym elementem wspierającym wdrażanie innowacji i umieszczonym na platformie ZFP jest również powstała w I etapie projektu publikacja pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+”, w której obok szeroko opisanej sytuacji osób 50+ na rynku pracy, w tym także na Mazowszu, oraz tendencji w tym zakresie, prezentujemy teorię i liczne rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, studia przypadków obejmujących najlepsze praktyki firm w tym obszarze oraz podsumowanie wywiadów pogłębionych na temat trudności we wdrażaniu zarządzania wiekiem w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Platforma jest interaktywnym narzędziem, które przeprowadzi pracowników 50+ przez cały proces tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi, w tym - organizacji i wdrażania zarządzania wiekiem i programu mentoringu. Zapraszamy!

http://www.zfp.zostanmentorem.pl