Standard ZFP - wdrożenie

Wdrożenie standardu w organizacji zakłada zaangażowanie pracowników (lub przedstawicieli grup pracowników) w proces zmian, dzięki czemu pozwoli to na właściwe ułożenie relacji z pracownikami i zbudowanie zespołu zdolnego do realizacji przyjętych strategii rozwojowych, co z kolei przełoży się na ich większe zaangażowanie i efektywność, oraz wprowadzenie jasnych i przejrzystych układów na linii pracodawca–pracownik. Co istotne, sprawnie przeprowadzony proces międzypokoleniowego transferu wiedzy pozwoli na zachowanie wewnątrz organizacji cennego doświadczenia i wiedzy starszych pracowników, zanim odejdą oni na emeryturę.

Przedsiębiorstwa należące do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego zainteresowane bezpłatną pomocą ekspertów Instytut przy formułowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” przy użyciu internetowego generatora strategii ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Szczegóły rekrutacji znajdziesz tutaj.